BIP
Facebook

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Ordynator  lekarz Urszula Lubaczewska Fatalska - specjalista chorób wewnętrznych.
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Muranowicz.

Informacje kontaktowe:
Numery telefonów:
Ordynator:  46 854 33 05
Lekarze: 46 854 32 41
Pielęgniarki: 46 854 32 98, 46 854 32 47

 

 

W oddziale pracuje 8 lekarzy, 35 pielęgniarek oraz ratownik medyczny. W oddziale znajduje się 60 łóżek. Oddział chorób wewnętrznych zapewnia całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską: diagnostykę i leczenie oraz pielęgnowanie chorych. W oddziale wydzielona jest 8-łózkowa sala „intensywnej opieki kardiologicznej”. Każde stanowisko wyposażone jest w kardiomonitor, aparat do tlenoterapii oraz inne urządzenia: pompy infuzyjne, ssaki, defibrylator, aparat EKG.

W oddziale chorób wewnętrznych funkcjonują również pracownie diagnostyczne:

  • Pracownia Prób Wysiłkowych; Holtera EKG, Holter Ciśnieniowy
  • Pracownia Echo serca
  • Pracownia EKG